Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến trong khoảng thời gian từ  ngày 25/03/2016 đến 31/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vigalcera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.