Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.