Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả  cổ tức năm 2014 và quý I năm 2015 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1.000:258 (mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 258 cổ phiếu), trong đó:

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2014 với tỷ lệ là 1.000:140

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/3/2015 với tỷ lệ là 1.000:118

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chia làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phiếu VIC sẽ được quyền nhận thêm: 789*258/1.000=203,562 làm tròn xuống thành 203 cổ phiếu VIC, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Tập đoàn Vingroup.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán - Tập đoàn Vingroup, địa chỉ tại Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.