Công ty cổ phần Viglacera hạ Long (VHL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2016

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách để thực hiện thanh toán cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: Ngày 27/05/2016
- Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2015 tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2015 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 27/05/2016 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân. Trường hợp Ủy quyền phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.