Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt (VHH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/09/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến trung tuần tháng 10/2015

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường khách sạn Heritage – Huế, số 09 Lý Thường Kiệt – thành phố Huế

- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.