Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt (VHH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:                1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến từ ngày 22/06 – 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:  Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

- Nội dung họp: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.