Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/04/2016

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 05/2016
- Địa điểm thực hiện: khách sạn Nikko Sài Gòn – 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, Tp.HCM
- Nội dung thực hiện: Tổ chức họp Đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.