Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Quốc lộ 30, P.11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp hoặc văn phòng chi nhánh Công ty tại lầu 9, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/07/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.