CTCP Cảng Rau Quả (VGP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 10/03/2016.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 10/03/2016 và xuất trình CMND, người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.