CTCP Cảng Rau Quả (VGP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1 năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện:  15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/09/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả vào các ngày làm việc, bắt đầu từ  ngày 24/09/2015 và xuất trình CMND, người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.