Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam, địa chỉ: số 29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM,  bắt đầu từ ngày 22/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.