Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 28/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam-VFC, địa chỉ: số 29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM, bắt đầu từ ngày 28/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.