CTCP VINAFCO (VFC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/8/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco - 838 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18/8/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.