Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco (VES – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015

- Lý do và mục đích : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/06/2015

- Địa điểm thực hiện: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.

- Nội dụng họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.