Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Vinacomin (VEE- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung lấy ý kiến:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.