Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRVE9151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua:VNMIRVE91514

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 15.695.858 cổ phiếu

- Giá phát hành:10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 01:02 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quản lý và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu. Ông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 100 quyền mua, với 100 quyền mua, Ông Nguyễn Văn A sẽ được mua 200 cổ phiếu mới.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày  27/08/2015 đến ngày 21/09/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/08/2015 đến ngày 25/09/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.