Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Số 44, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch phát triển của Công ty những năm tiếp theo.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.