Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (VE4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4, số 197 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.