Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO 3 (VE3 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/07/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (địa chỉ: Khối 3, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) bắt đầu từ ngày 31/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.