Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 2 (VE2 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 27/08/2015

 -  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO2 (địa chỉ: số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/08/2015 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.