Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây (VDT – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/05/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán CTCP Lưới thép Bình Tây (địa chỉ 117 (số mới 425) Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) từ ngày 30/05/2016 và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.