Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2015

- Địa điểm thực hiện: 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:                      Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.