CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (VDL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2015

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng cổ  phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 75 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách, thì số cổ phiếu của cổ đông A được tính như sau: 75*15%  = 11,25 cổ phiếu; cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 11 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng kế toán, Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Giấy giới thiệu (đối với tổ chức).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.