Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (VCT - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7 nhà D9 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.