Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 16/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo cụ  thể trong giấy mời họp

- Nội dung lấy ý kiến: Theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.