Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hoà (VCF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua: Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.