Công ty cổ phần Vinaconex 25 (VCC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2016

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền 

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: 06/01/2017
- Địa điểm thực hiện :
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ  tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. 
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế hoạch – Công ty Cổ phần Vinaconex 25, Địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/01/2017 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.