Công ty cổ phần Xây dựng Số 9 (VC9 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  07h30 – 12h00 ngày 29/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 của Công ty;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.