CTCP Xây dựng Số 3 (VC3- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm thực hiện cụ thể sẽ  được thông báo sau
- Nội dung họp:
Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty (thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được cập nhập trên  website:http://vinaconex3.vn) 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.