Công ty cổ phần Xây dựng Số 2 (VC2- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 13h30 ngày 15/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty số 52 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.