Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (VC1- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 24/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 7 - Tòa nhà D9 - đường Khuất Duy Tiến - phường Thanh Xuân Bắc - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
+ Các nội dung liên quan khác.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Thời gian thực hiện: 26/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng số 1 vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 26/05/2016 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.