CTCP Điện tử Bình Hoà (VBH – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 8g30 sáng ngày 30/05/2015.

- Địa điểm thực hiện: 204 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

- Nội dung họp:

* Báo cáo kết quả SX-KD năm 2014 và dự thảo KH SXKD năm 2015.

* Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán).

* Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

* Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.

* Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.