Công ty cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

­- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh – Khối 8, phường Bến Thủy, tp Vinh, Nghệ An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.