Công ty cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18 đường Phong Định Cảng, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nội dung họp:  Sẽ được ghi rõ trong thông báo được gửi sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.