Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển – đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.