Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 28/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển - địa chỉ đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.