CTCP Xây dựng Số 11 (V11 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 03 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 1 nhà 34 tầng, Đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, TP Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ gửi nội dung cụ thể cho các cổ đông sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.