Công ty Cổ phầu Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UDICO-IDICO) (UIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2015

- Lý do và mục đích:        Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:              1:1 (01 Cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện:       Dự kiến 25/05/2015

- Nội dung, địa điểm họp:          TCPH thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.