Công ty Cổ phầu Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO  (UIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/05/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị IDICO (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 24/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.