Công ty Cổ phầu Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UDICO-IDICO) (UIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị IDICO (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 27/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.