CTCP Phát triển Đô thị (UDJ - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08 giờ 30 phút thứ Năm ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Dự án biệt thự cao cấp Lake View Lô N10-11, đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).

- Nội dung họp:

·     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015.
·     Phê chuẩn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
·     Phân phối lợi nhuận năm 2015.
·   Thông qua kế hoạch năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
·    Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.