Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 14/04/2016 (thứ năm) 9h00 AM.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Hội Đài Thương, số 1, Đường số 16A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến:

Trụ sở Hội Đài Thương, số 1, Đường số 16A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.