Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 18/06/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. Địa chỉ: số 1 đường 1A khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 18/06/2015 và vui lòng mang theo CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.