Công ty cố phần chứng khoán Thiên Việt (TVS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

­- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện:  05/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty tại Tầng 4, tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bắt đầu từ ngày 05/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân/Giấy Đăng ký kinh doanh, Giấy ủy quyền (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.