Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Tổng Công ty  Thép Việt Nam – CTCP, địa chỉ số 91 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP sẽ thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.