CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận Tải (TVG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2016 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

- Nội dung lấy ý kiến:  Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.