Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung họp: Thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.