CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm còn lại năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4, địa chỉ số 11 Hoàng Hoa Thám- Tp Nha Trang- tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 058 3563602 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.