CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 22 %/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 01/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2, số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh(trừ Thứ 7 và Chủ nhật) Thời gian từ ngày 01/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.