Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (TV1 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng)
- Thời gian thực hiện: 26/10/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/10/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.